API för hantering av prenumerationer på årsredovisningshändelser

Prenumeration

avslutaPrenumeration

Avsluta prenumeration på årsredovisninghändelser

Tjänsten tar emot en förfrågan om att avsluta prenumeration för önskad url och organisationsnummer.


/handelseprenumeration

Usage and SDK Samples

curl -X delete "https://api.bolagsverket.se/hantera-arsredovisningsprenumerationer/v1.0/handelseprenumeration"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    AvslutaPrenumerationAnrop anropsobjekt = ; // AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      AvslutaPrenumerationOK result = apiInstance.avslutaPrenumeration(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#avslutaPrenumeration");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    AvslutaPrenumerationAnrop anropsobjekt = ; // AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      AvslutaPrenumerationOK result = apiInstance.avslutaPrenumeration(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#avslutaPrenumeration");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
AvslutaPrenumerationAnrop *anropsobjekt = ; // URL och organisationsnummer

PrenumerationApi *apiInstance = [[PrenumerationApi alloc] init];

// Avsluta prenumeration på årsredovisninghändelser
[apiInstance avslutaPrenumerationWith:anropsobjekt
       completionHandler: ^(AvslutaPrenumerationOK output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser = require('api_fr_hantering_av_prenumerationer_p_rsredovisningshndelser');

var api = new ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser.PrenumerationApi()

var anropsobjekt = ; // {AvslutaPrenumerationAnrop} URL och organisationsnummer


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.avslutaPrenumeration(anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class avslutaPrenumerationExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new PrenumerationApi();
      var anropsobjekt = new AvslutaPrenumerationAnrop(); // AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

      try
      {
        // Avsluta prenumeration på årsredovisninghändelser
        AvslutaPrenumerationOK result = apiInstance.avslutaPrenumeration(anropsobjekt);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling PrenumerationApi.avslutaPrenumeration: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\PrenumerationApi();
$anropsobjekt = ; // AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

try {
  $result = $api_instance->avslutaPrenumeration($anropsobjekt);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling PrenumerationApi->avslutaPrenumeration: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi->new();
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::AvslutaPrenumerationAnrop->new(); # AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

eval { 
  my $result = $api_instance->avslutaPrenumeration(anropsobjekt => $anropsobjekt);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling PrenumerationApi->avslutaPrenumeration: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.PrenumerationApi()
anropsobjekt = # AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

try: 
  # Avsluta prenumeration på årsredovisninghändelser
  api_response = api_instance.avslutaPrenumeration(anropsobjekt)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling PrenumerationApi->avslutaPrenumeration: %s\n" % e)

Parameters

Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 200 - OK

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 404 - Prenumeration saknas

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout


prenumerera

Prenumerera på årsredovisninghändelser

Tjänsten tar emot en förfrågan om prenumeration på organisationsnummer till önskad url samt kontrollerar att organisationsnumren är giltiga.


/handelseprenumeration

Usage and SDK Samples

curl -X post "https://api.bolagsverket.se/hantera-arsredovisningsprenumerationer/v1.0/handelseprenumeration"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    PrenumerationAnrop anropsobjekt = ; // PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      PrenumerationOK result = apiInstance.prenumerera(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#prenumerera");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    PrenumerationAnrop anropsobjekt = ; // PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      PrenumerationOK result = apiInstance.prenumerera(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#prenumerera");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
PrenumerationAnrop *anropsobjekt = ; // URL och organisationsnummer

PrenumerationApi *apiInstance = [[PrenumerationApi alloc] init];

// Prenumerera på årsredovisninghändelser
[apiInstance prenumereraWith:anropsobjekt
       completionHandler: ^(PrenumerationOK output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser = require('api_fr_hantering_av_prenumerationer_p_rsredovisningshndelser');

var api = new ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser.PrenumerationApi()

var anropsobjekt = ; // {PrenumerationAnrop} URL och organisationsnummer


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.prenumerera(anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class prenumereraExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new PrenumerationApi();
      var anropsobjekt = new PrenumerationAnrop(); // PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

      try
      {
        // Prenumerera på årsredovisninghändelser
        PrenumerationOK result = apiInstance.prenumerera(anropsobjekt);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling PrenumerationApi.prenumerera: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\PrenumerationApi();
$anropsobjekt = ; // PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

try {
  $result = $api_instance->prenumerera($anropsobjekt);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling PrenumerationApi->prenumerera: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi->new();
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::PrenumerationAnrop->new(); # PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

eval { 
  my $result = $api_instance->prenumerera(anropsobjekt => $anropsobjekt);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling PrenumerationApi->prenumerera: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.PrenumerationApi()
anropsobjekt = # PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

try: 
  # Prenumerera på årsredovisninghändelser
  api_response = api_instance.prenumerera(anropsobjekt)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling PrenumerationApi->prenumerera: %s\n" % e)

Parameters

Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 200 - OK

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 404 - Prenumeration saknas

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout


Generated 2018-03-16T16:37:37.098+01:00